Föreningens ändamål är att främja Marstrands intresse ifråga om sysselsättning, bostäder, social service, miljö, kultur, natur samt verka för ett levande samhälle året runt.

Dessutom skall föreningen verka för ett gott samarbete med de beslutande organen inom  kommun och region/landsting samt med det lokala näringslivet.

Föreningen skall vara partipolitiskt fristående.

 

Klicka här för att gå vidare!